Игри

Информация за страница Сливен

В епохата на Българското възраждане Сливен се оформя като важен търговски и занаятчийски център за страната. Читалище Зора се основава през 1860 година, като основна заслуга затова имат градските първенци начело с Добри Чинтулов. Общественият и културен деец Сава Доброплодни пък е основоположникът на българското театрално дело. Михал Микошед е първата в българската история пиеса, написана именно от Доброплодни. През 1834 година в града се открива първото текстилно промишлено предприятие от Добри Желязков. Втора такава фабрика се открива пре 1864 година, а осем години по-късно се създават и тютюнева и спиртни фабрики. Генерал Забалкански освобождава града от османското нашествие в разгара на руско – турската война от 1828 година. Първото за страната ни руско консулство е открито малко след края на тази война – през 1830 година. В църковно – националните борби населението на града взима много активно участие. Гръцкият владика е успешно изгонен пред 1859 година, а Сливенската епархия попада в границите на създадената на 28 февруари 1870 година Българска екзархия.

   Леката промишленост е основната движеща сила на икономиката на град Сливен. Като голям център на вълнотекстилната промишленост градът е известен в миналото. Хранително – вкусовата промишленост заема второ място по отношение развитието на икономиката. Производството на вина и месо са добре застъпени, а също така и преработката на мляко и млечни продукти. В наши дни особено добре развити са производствата на вълнени прежди, килими и настилки. Благодарение на растениевъдството се осигурява производството на всички онези продукти, които са най-необходими за изхранването на населението. Зърнените култури, лозята и прасковите също са сред продуктите, масово отглеждани от жителите на населеното място. В града развива дейност обединена база на Технически университет – София, като в състава влизат Инженерно – педагогическия факултет и Колеж Сливен. Двете включват съответно четири катедри и една секция и една катедра. В града сред най-известните групи е Сливенската филхармония. Тя е класически симфоничен оркестър, като заедно с оркестрите в Шумен и Русе този в града е един от най-ранно създадените. Михаил Тодоров има основна заслуга за неговото основаване, като той се изявява активно в музикалното поприще. Тодоров е виден общественик, диригент и цигулар и е широко известен сред местните жители като Мишо.

   Сред основните забележителности в Сливен особено ярко се откроява старият бряст, който расте в центъра. То е на възраст от около 1300 години и е официално обявено за защитен обект, охраняван от държавата. Крепостта Туида датира от времето на ранното византийство, като от нея се открива великолепна гледка към Сините камъни. Тя е част от укрепителната старопланинска система, която има много важна роля за отбраната на Римската империя. Местността Карандила е друга забележителност, известна с най-високия връх в природния парк в Източна Стара планина Българка. В центъра на града непосредствено до 5-то СОУ П.Яворов се намира и старата часовникова кула, строена в началото на 19-тото столетие. Кулата на часовника служи основно като пожарникарска наблюдателница през годините. Добри Чинтулов и Сирак Скитник са две от имената на известните личности, родени в този град. От там е и един от най-добрите български поети Дамян Дамянов, както и Радой Ралин. Списъкът с известни имена може да се допълни от тези на поетесата Станка Пенчева.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker